Lights Personal Life of Ubai Bin Ka’ab

Lights Personal Life of Ubai Bin Ka’ab
“Sahabat yang Senantiasa Menitikkan Air Mata Cinta bagi Umat Islam”

Ubai bin Ka’ab bin Qais Abu al Mudzir al Anshari al Madani adalah seorang sahabat yang dekat dengan Al-Qur’an.

Ubai selalu menyempatkan diri membaca Al-Qur’an siang-malam dan khatam dalam delapan malam. Ia juga penghafal Al-Qur’an.

Umar bin Khattab berkata, “”Qari yang paling baik di antara kami adalah Ubai””. Ia selalu dalam posisi yang tenang dan khusyuk ketika membaca ayat-ayat Allah ﷻ. Konsentrasinya tinggi sehingga yang keluar dari lisannya adalah bacaan yang benar dan fasih.

Ubai juga memiliki kematangan pemahaman tentang Al-Qur’an. Ia menjadikannya sebagai sumber kebaikan dalam ucapan dan perbuatan.

Tak heran Rasulullah ﷺ menunjuk Ubai sebagai sekretaris kepercayaannya sebelum Zaid bin Tsabit.

Setelah Rasulullah ﷺ wafat, Ubai tetap setia dan teguh dalam ber-Islam. Ia mengajarkan ilmunya dan menjadi guru yang dihormati.

Ia pernah bersedih melihat sahabat-sahabat muslim sepeninggal Rasulullah ﷺ banyak yang lalai, meremehkan bahkan meninggalkan Islam. Ia berucap, “Selagi kita bersama Rasulullah ﷺ tujuan kita satu.. tetapi, setelah ditinggal beliau, tujuan kita bermacam-macam; ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan..”. Ubai hanya bisa mendoakan dan membimbing kaum muslim semampunya untuk kembali ke jalan yang sudah Rasulullah ﷺ ajarkan.

Hal yang paling ia takuti adalah suatu hari kelak akan ada suatu generasi umat yang saling berselisih dan berperang. Padahal mereka saudara seiman dan seagama.

Katakanlah, “Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain…. ”
(QS. Al An’am ayat 65)

Dalam kesedihannya, ia selalu menitikkan air mata. Ia mendoakan kaum muslimin baik di masanya atau di masa mendatang. Ia memohon kepada Allah ﷻ keselamatan, berkah, karunia, dan rahmatNya. Ia tidak ingin terjadi perpecahan diantara umat Islam. Ia ingin seluruh umat Islam bersatu sampai Hari Akhir datang.

#LightSeekers, jika kiranya kondisi yang ditakuti Ubai adalah masa sekarang ini, generasi ini, semoga kita kembali mengingat apa yang dilakukan Ubai.

Lalu, jika itu yang Ubai bin Ka’ab khawatirkan, lantas #LightSeekers bagaimana?
Coba tulis di kolom komentar!”

Link Instagram:
https://www.instagram.com/p/CLde0wHsWic/

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *